HomeNLFooter navigatie › Disclaimer

Disclaimer

Joh. Stolwijk & Zonen streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Joh. Stolwijk & Zonen echter niet, noch kan Joh. Stolwijk & Zonen hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Joh. Stolwijk & Zonen zijn verstrekt.

Joh. Stolwijk & Zonen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Joh. Stolwijk & Zonen of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Joh. Stolwijk & Zonen.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
0172- 213429  info@joh-stolwijk.nl

Joh. Stolwijk & Zonen
Rijneveld 71
2771 XW Boskoop

Laatste update: 26-02-2018